دوربین خدا روشنهدیدین گ

دوربین خدا روشنه

دیدین گاهی میریم عروسی یا جشن تولد، دوربین داره فیلمبرداری میکنه و تا نوبت به ما میرسه؛ خودمون رو جمع و جور میکنیم چرا؟ چون دوربین روی ما زوم میکنه؛ نکنه زشت و بد قیافه بیفتیم اگه فقط به این فکر کنیم که دوربین خدا همیشه روشنه و روی ما هم زوم شده، شاید یه جور دیگه زندگی می کردیم شاید اخلاقمون یه جور دیگه بود شاید لحن صحبتمون یه جور دیگه میشد

مطمئن باشیم که دوربین خدا همیشه روشنه و روی تک تک ما زوم شده؛ چون خودش فرمود
«ألَم یَعلَم بأنَّ اللهَ یَری» (علق ۱۴)
آیا نمی دانند خدا می بیند

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها