سردار سلامی شهید قاسم سلیما

سردار سلامی
شهید قاسم سلیمانی از قاسم سلیمانی برای دشمن خطرناک‌تر است

فرمانده کل سپاه در مراسم تشییع سپهبد سلیمانی
سردار سلیمانی در عین جدی‌بودن، دریایی از مهربانی بود
سینه سلیمانی در مقابل کفار همچون کوه استوار بود اما مقابل مردم و مومنان نرم‌خو و آرام بود
خدایا چگونه طاقت بیاوریم، مظهر این همه زیبایی را از خود جدا کنیم؟
او راه صعود را می‌پیماند و به آسمان می‌رود
شهادت حاج قاسم و یارانش نقطه پایان نیست و برعکس امروز آغاز سلیمانی است
حاج قاسم یک شخص نبود و نیست؛ او یک راه است؛ راهی که تازه گشوده شده است
دشمن باید به این نکته بیندیشد که شهید قاسم سلیمانی از قاسم سلیمانی زنده‌تر است
شهید قاسم سلیمانی از قاسم سلیمانی برای دشمن خطرناک‌تر است
او معمار شکست‌های چهاردهه پیاپی آمریکاست

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها