شهید دیگر همراه حاج قاسم سلیما

شهید دیگر همراه حاج قاسم سلیمانی شهید هادی طارمی است
شهید طارمی متولد سال ۱۳۵۸ و اصالتاً اهل زنجان بوده است

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها