فلبوتومی

عارفی به شاگردانش گفتبر

عارفی به شاگردانش گفت

بر سر دنیا کلاه بگذارید
(دنیا را فریب دهید)
پرسیدند چگونه؟
فرمود
نان دنیا را بخورید
ولی برای آخرت کار کنید

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها