سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

عـــاشقانـــه های الهــــی

عـــاشقانـــه های الهــــی چیــــز دیگریست
به عشق خـــ ـــدا
زندگی کن
تــــا خـــدا هـــم
بــــه عشــق تـــو
خـــدایـــی کنــد …
آنقـــدر عـــاشقـــانــــه بـــرای خُــــــدا
زندگی کن که خـــــدا
عـــــاشقــانــــه بگویــــد
” تــــو را بــــرای خـــودم ساختـــه ام “

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها