فرزند سپهبد شهید قاسم سلیمان

فرزند سپهبد شهید قاسم سلیمانی در کنار فرزند شهید احمد کاظمی در مسجد امیرالمؤمنین شهرک دقایقی، پس از شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها