فرمانده به میدان آمدپیک

فرمانده به میدان آمد

پیکر مطهر مالک اشتر زمان حاج قاسم سلیمان هم‌اکنون به میدان پانزده خرداد مشهد رسید و بر روی دستان مردم مشهد قرار گرفت
سردار آسمانی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها