قسمتی از وصیت‌نامهاین همه

قسمتی از وصیت‌نامه

این همه خونی که برای اسلام ریخته شد و این همه جوانانی که فدای اسلام شدند را دست کم نگیرید و بدانید که سستی و کاهلی نزد خداوند متعال مسئولیت دارد، سعی کنید دوستی و دشمنی شما بر اسایس حق باشد، از تقصیر افراد زود در گذرید و زیاد سخت گیر نباشید، هیچ دوستی بهتر از قرآن نیست، رفاقت با او را ترک نکنید سعی کنید آن را خوب فرا گیرید، خوب تلاوت کنید، خوت عمل نمایید و خوب به دیگران یاد دهید، حتی اگر یک نفر باشید

شهید علی رضاییان

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها