سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

نامـــــــه امیـــــــــ ـــــد

• • ● ❀ ❀ ● • •

نامـــــــه امیـــــــــ ـــــد

‏﴿ فَنادى فِی الظُّلُماتِ ﴾
پس از میان تاریکی ها ندا زد

سوره انبیاء آیه ۸۷
حتی همراه با بسته شدن اسباب ناامیدی و کم رنگ شدن گشایش در اندازه های بشری و فراهم شدن موجبات متعدد نابودی آن جا امید پنهانی هست که خداوند به تو می رساند پس ندای خدا را به پشت نیفکن |

حتی در شکم نهنگ نیز امیدی بود

چیزی نگو تو در شکم نهنگ نیستی
تو در سطح جهان هستی اما زندگیت را تغییر نمیدهی ️

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها