نوشتن نام سردار سلیمانی روی دی

نوشتن نام سردار سلیمانی روی دیوار سفارت آمریکا در عراق

سلیمانی قائدی
(سردار سلیمانی فرمانده من است)
سردار‌ دلها
حب الحسین یجمعنا

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها