نگهداری همه جانبه از استقلا

نگهداری همه جانبه از استقلال برای پیروزی

اگر بخواهید به همه مشکلات پیروز بشوید باید همه محکم بایستید در مقابل همه قدرتها باید مهیا کنید خودتان را در مقابل همه مشکلات باید ارزشهای انسانی را از اینجا به همه جا صادر کنید؛ و استقلال خودتان را همه جور؛ استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی همه اینها را باید شما محکم نگاه دارید

امام خمینی(ره) | ۴ اردیبهشت ۱۳۶۲

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها