سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

هر روز یک آیه قرآن

هر روز یک آیه قرآن

این بخاطر آن است که برای آنچه
از دست داده اید تأسف نخورید
و به آنچـــه به شـــما داده اســت
دلبســـته و شـــــادمان نباشــید و
خداوند هیچ متکبّر فـخر فروشی
را دوســـــت ندارد

ســوره مبارڪه حــدید آیه ۲۳

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها