همسرم من جای قبرم را در مزار ش

همسرم من جای قبرم را در مزار شهدای کرمان مشخص کرده ام محمود می داند قبر من ساده باشد مثل دوستان شهیدم بر آن کلمه “سرباز قاسم سلیمانی” بنویسید نه عبارت های عنوان دار

قسمتی از وصیت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

شادی روح شهدا صلوات

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها