سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

هو الکریم

من دنیا را طلاق دادم
خدای بزرگ مرا در آتش عشق سوزاند و مقیاسها و معیارهای جدید بر دلم گذاشت وخواسته های عادی و مادی و شخصی در نظرم حذف شد

شهید چمران

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها