پسر بی مزارم عاشق تر از من دی

پسر بی مزارم
عاشق تر از من دیده ای؟
تو را به خاک نه, به قلبم سپرده ام

مادرانه
مادر شهید گمنام

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها