کشنده ترین نیش، مال مار و عق

کشنده ترین نیش،
مال مار و عقرب نیست
بلکه نیش زبانی هست که مستقیم
قلب را میزنـد و اعصاب
و سرنوشت انسان را
دگرگون مےکند
مواظب گفته هایمان
در زندگے باشیم

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها