کلام شهیدسپهبد قاسم سلیمانی

کلام شهیدسپهبد قاسم سلیمانی

️ اگر آرزوی شهادت دارید اگر دوست دارید شهید شوید اول باید شهیدانه زندگی کنید ، تا به آن مقام والای شهادت نائل شوید

مثالش مانند کسی است که اول باید علم بیاموزد ، بعد تلاش کند بعد عالم شود

پس شهادت تنها آرزو نیست که هر وقت خواستی به آن دست پیدا کنید ، باید تلاش کنید ، برای آن بجنگید آن هم با شیطان نفس ات ، به خدا نزدیک شوید و درست عمل کنید تا به سر منزل مقصود برسید

بله درسته

پس اول برای شهید شدن باید اعمال و زندگیمان رو درست کنیم تا به آن مقام والای شهادت که عاقبت بخیری در دنیا و آخرت است برسیم

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها