‏هان ای سردار دلها روح و روان

‏هان ای سردار دلها
روح و روان و جان ما شمایی
کمی آهسته تر ما را مشایعت کن
بلکه اندکی بیشتر باشما نجوا کنیم

ای ساربان آهسته ران
ای شهید بی سر آهسته تر

سردارمن کجا میروی ؟
دلدار من چرا میروی ؟
کمی آهسته

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها