╭━═━⊰ ⊱━═━╮حدیث نور

╭━═━⊰ ⊱━═━╮

حدیث نور

امام علی علیه‌السلام فرمودند

قرآنى که بر پیامبر نازل شد عزتى است که هوادارانش شکست نمى خورند

╰━═━⊰ ⊱━═━╯

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها