سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

یک حدیث یک حکمت

یک حدیث یک حکمت ۹۱
۹۹ ۰۱ ۱۴

امام باقر (ع) می‌فرمایند
مؤمن بر عهده‌ی خدا عهدی دارد که خدا در حق او وفا خواهد کرد
۱⃣ او را در فتنه قرار ندهد و گمراهش نکند
۲⃣ او را برهنه و گرسنه نگه ندارد
۳⃣ دشمنش، او را شماتت نکند
۴⃣ خوار و گوشه‌گیرش نسازد
۵⃣ پرده او را پاره نکند و آبروی او نریزد
۶⃣ با غرق‌شدن و سوزاندن، جان او نگیرد
۷⃣ از فریب حیله‌گران، او را حفظ کند
۸⃣ از قدرت ستمگران در دنیا، او را مصون بدارد
۹⃣ آن بیماری که چهره‌ی او را زشت کند، بر او وارد نسازد
در زمان گناه، دچار فراموشی‌اش نمی‌کند تا توبه کند

الخصال شیخ‌صدوق

داستان ها و پندهای اخلاقی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها