اصلا همه‌ے کتابهاے عاشقانه‌

اصلا همه‌ے
کتابهاے عاشقانه‌‌ے دنیا یک طرف
آقا، من
دلم برای زیارتنامه خواندن تنگ ا‌ست

استوری

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها