ای تو روشنگر ایام مه آلوده عمر

ای تو روشنگر ایام مه آلوده عمر
بی تماشای تو روز و شب من تارترین

فریدون مشیری

قرار دل

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها