فلبوتومی

دلنوشته ای از استاد علیرضا پناهیان

💠 جــرعه_معــنوی

خدایا وقتی ما گناه می کنیم تو ما را ببخش و هنگامی که می بخشی گذشته مارا جبران کن خدایا وقتی نادانی می کنیم دست ما را بگیر و هنگامی که دست مارا می گیری دانایی به ماعنایت بفرما خدایا وقتی تورا نمیخواهیم تومارا بخواه و هنگامی که ما را می خواهی مارا هم خاطرخواه خودت قرار بده.

🌸 استاد_علیرضا_پناهیان

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها