فلبوتومی

صداے خواهرے مےآید انگار

صداے خواهرے مےآید انگار
غریب مضطرے مےآید انگار

بہ روے ناقہ سوز و آه دارد
بہ سر سربنـدِ ثـارالله دارد

فریاد یا محمدا
زینب رسید بہ ڪربلا

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها