سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

پایان گرفٺ حج و غدیر اسٺ پیش رو

❁﷽❁

پایان گرفٺ حج و غدیر اسٺ پیش رو
حـج با غدیــر بر رخ خود دارد آبـرو

تا مقصد غدیر دو روز مانده اسٺ
با جـان و دل علـے_ولـے_اللہ را بگو

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها