سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

پیش رفتگان برگردند و بازماندگان برسند

پیش رفتگان برگردند و بازماندگان برسند، که صراط مستقیم همینجاست. همانجا که شأن نزول آیه پیدا شد
«یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِم»
تا یقین کنیم دست حق بالاست
حتی به امروز…
وقتی برای بیعت نه دست در کاسه که تن به آب میدهیم و از ندیده هایمان والفجری برای اقرار به عهدمان میسازیم.
هنوز هم عهد جدیدی لازم است و دعای جدیدی، تا پیشکشی شود خدمت امام غایبمان به امید آنکه این دست ها و عهد ها پلی باشد به عرش و مستجاب کند ظهورشان را…
اِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعیداً وَنَریهُ قَریباً…

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها