چشم وا کردی و دنیای علی زیبا ش

چشم وا کردی و دنیای علی زیبا شد
باز تکرار همان سوره ی “اعطینا” شد

حمیدرضا برقعی

عیدولادت‌بانوی‌صبرومهرمبارک ️
روزپرستارمبارک

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها