کس را به خلوتِ دلِ من جز تو را

کس را به خلوتِ دلِ من جز تو راه نیست
این در به روی غیر ِ تو پیوسته بسته باد

سعدی
داره صدامون میکنه

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها