گاز شیمیایـی و عشــق هر دو می سوزانند … 

گاز شیمیایـی و عشــق هر دو می سوزانند
یکی پـوست را و چشم را و جسم را
و دیگری دل را و جان را…
هر دو سوختن ناله ها دارد و نشانها
خوب که نه، بد هم نگاه کنی نشـانِ هر دو سوختن را در او می بینی ولی این سوختن کجا و آن سوختن کجا….

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها