سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

آدم‌هایی کهصبورتر و مهربون

آدم‌هایی که
صبورتر و مهربونترند،
توی روزای سختی، دوستای
بیشتری دارند

امام رضا (ع) می‌فرمودند

«عقلِ اجتماعی آن است، که انسان غصه‌ها
را فرو ببرد و گرفتاری‌های زندگی را تحمل کند
و با دشمنان بسازد و با دوستان مدارا کند»

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها