سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

امام زمانم ️خجالت می ڪشم

امام زمانم ️

خجالت می ڪشم آقا بگویم یارتان هستمـ•°
ڪہ مےدانے و مےدانم فقط سربارتان هستمـ•°
وبا این بےوفایےها واین توبہ شڪستن ها•°
حلالم ڪن ڪہ عمرے موجب آزارتان هسمتـ•°

یاصاحب الزمان ادرڪنے ️

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها