سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

بنشین مرو که در دل شب…

بنشین مرو
که در دل شب در پنـاه مـاه ،
خوش تر ز حرفِ عشــق و
سکوت و نــگـاه نیست
بنشین و جاودانه به آزار من مـکوش
یک دم کنار دوست نشستن گناه نیست

فریدون مشیری

شب به عشق

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها