سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

خراسان در خراسان نور در جان تو

خراسان در خراسان نور در جان تو می‌چرخد
به دست ابرها تسبیح بـــاران تــو می‌‌چرخد

طواف عاشقان هم بر مـدار چشم ‌های توست
سماع صوفیان هم گــرد عرفان تو می‌چرخد

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها