سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

مانده بودم چه بگویم به تو

مانده بودم
چه بگویم به تو از درد دلم
اشکم از دیده
روان گشت و خودت فهمیدی

صمد محمدی
داره صدامون میکنه

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها