سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

من به چشم‌های بی‌قرار تو قول

من به چشم‌های بی‌قرار تو
قول می‌دهم،
ریشه‌های ما به آب
شاخه‌های ما به آفتاب می‌رسد
ما دوباره سبز می‌شویم

قیصر امین‌پور

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها