سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

مهدے جان

مهدے جان

تا کی همه اوصاف جمال تو شنیدن
در کوی تو سرگشته و روی تو ندیدن

گو بهتر از این چیست تجارت به دو عالم
سرمایه ی خود دادن و مهر تو خریدن

سلام بر مهدی

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها