سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

می خری هر دل پریشان را بنده

می خری هر دل پریشان را
بنده ی عاصی و پشیمان را

تو و معصومه خواهرت آقا
عزّتی داده اید ایران را

کاش می شد حبیب شما باشم
مثل ابن الشبیب شما باشم

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها