سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

نیایشی زیبا با خــدا

خوش دارم از همه چیز و همه کس دل ببرم و جز خدا انیسی و همراهی نداشته باشم خوش دارم که زمین زیراندازم و آسمان بلند رو اندازم باشد و از زندگی و تعلقات آن آزاد گردم
خوش دارم که مرا بسوزانند و خاکسترم را به باد بسپارند تا حتی قبری در این زمین اشغال نکنم
خوش دارم هیچ کس مرا نشناسد، هیچ کس از غمها و دردهایم آگاهی نداشته باشد
هیچ کس از راز و نیازهای شبانه ام نفهمد
هیچ کس اشکهای سوزانم را در نیمه های شب نبیند
هیچ کس به من محبت نکند
هیچ کس به من توجه ننماید

جز خدا کسی را نداشته باشم جز خدا با کسی راز و نیاز نکنم
جز خدا انیسی نداشته باشم جز خدا به کسی پناه نبرم

آنقدر به ما معرفت ده که جز تو کسی را نپرستیم
آنقدر به ما عزت ده تا در برابر هیچ طاغوتی به زمین نیفتیم
آنقدر به ما شجاعت ده که در مقابل هیچ ظالمی تسلیم نشویم

بگذار از دنیا بگذرم
بگذار دنیا را سه طلاقه کنم
بگذار از همه خوبیها و لذت ها و پیروزیها و امیدها و آرزوها بگذرم

خدایا به سوی تو می آیم من متعلق به توام من امرتوام من عشق توام من درد توام
خـــدایا

مــــرا ببر…

شهید_مصطفی_چمران

۱ نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها