آقامصطفی می دانست که چه راه سخ

آقامصطفی می دانست که چه راه سختی در پیش دارد ، خسته نمی شد
همیشه به دوستانش می گفت
ظهور اتفاق می افتد
مهم این است که ما کجای این ظهور باشیم

شهیدمصطفےاحمدےروشن
ولادت ۱۳۵۸ ۶ ۱۷
شهادت ۱۳۹۰ ۱۰ ۲۱

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها