سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

ابراهیم که قدرت بدنی بالایی دا

ابراهیم که قدرت بدنی بالایی داشت به دل دشمن می‌زد و با چندین اسیر بر میگشت، در آن اوضاعی که اول جنگ داشتیم و سلاح و مهمات به مقدار کافی نبود ابراهیم با اسرایی که می‌گرفت برای یاران خود سلاح جمع می‌کرد و در بیشتر عملیات ها بدون سلاح بود، میگفت وقتی عملیات آغاز شود به اندازه کافی سلاح روی زمین میریزد

شهید ابراهیم هادی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها