امیرالمومنین علیه السلام ️

امیرالمومنین علیه السلام ️ هشت کس اگر اهانت دیدند دیگری را ملامت نکنند
۱ آنکه بی دعوت بر سفره ای حاضر شود
۲ آنکه بر صاحب خانه حکم کند یا دستور دهد
۳ کسی کهدشمنان خیر خواهد
۴ کسی که از لئیمان کرم طلب کند
۵ آنکه بدون اجازه وارد سخن محرمانه مردم شود
۶ توهین کننده

•┈┈••✾ ✾••┈┈•

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها