سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

انقلابی کیست؟؟ انقلابی آن

انقلابی کیست؟؟

انقلابی آن نیست که غرور و خودخواهی بر او غلبه کند و حرف کسی را نشنود،

انقلابی آن است که در کمال تواضع و فروتنی، هر حرف حقی را بپذیرد

انقلابی آن نیست که با شعارات تند بخواهد انقلابی‌گریِ خود را بر دیگران تحمیل کند،

انقلابی آن است که احتیاج به تصدیق کسی ندارد

شهید دکتر مصطفی چمران

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها