اولین پنج شنبه ای ست که سردار

اولین پنج شنبه ای ست که سردار در جمع زمینی ها نیست

نه ،نه، بهترست بگویم

اولین پنج شنبه ای است که سردار درجمع آسمانی هاست

باز پنج شنبه و یاد شهدا صلوات

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها