اگر کسی ادعای عقل و فهم داشت و

اگر کسی ادعای عقل و فهم داشت و منکر یا تطهیر کننده جنایات آمریکا بود،
بر سر آمریکا با او بحث نکنید

از او بپرسید عقل چیست؟

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها