بهمن ۱۳۶۵_ آخرین وداع حاج رجبعلی لیوانی با پیکر پسر شهیدش محمدرضا لیوانی

پدر میگفت : کمرم یکبار شکست …
آن هم لحظه ی بوسیدنش بود

مقصد پسر آسمان بود…ایستگاه آخر پدر جلویش را گرفت ملاقاتش کرد و صورتش را بوسید…

بهمن ۱۳۶۵_ آخرین وداع حاج رجبعلی لیوانی با پیکر پسر شهیدش محمدرضا لیوانی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها