بَراۍ خُـدا باشیم تا↶ نازِمان

بَراۍ خُـدا باشیم تا↶
نازِمان را فَقط⇇او بِڪِشَد
ناز ڪَشیدنِ خُدا↭مَعنایَش
شَهادت اَست

شهید جهادمغنیه

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها