تــوجان منے میروے لااقل دلــ

تــوجان منے
میروے لااقل
دلـــم را به رسم
امانت بگیر

من اینجا به داغت
صبورم ولے
تـــــو آنجا برایم
شفاعت بگیر

شبتون شهدایی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها