سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

حاج همت دفترچه کوچکی داشت که د

حاج همت دفترچه کوچکی داشت که در آن چیزهای مختلفی نوشته بود، یک قسمت این دفتر، مخصوص نام دوستان شهید او بود، اسم شخص را نوشته بود و در مقابلش هم، منطقه عملیاتی که در آن شهید شده بود
یکی، دو ماه قبل از شهادتش، در اسلام‌آباد این دفترچه را دیدم، نام سیزده نفر در آن ثبت شده بود و جای نفر چهاردهم، یک خط تیره کشیده شده بود، پرسیدم این چهاردهمی ‌کیه؟ چرا ننوشته‌ای؟ گفت این را دیگر تو باید دعا کنی

شهید ابراهیم همت

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها