حسیـن جانـمعمرم گذشٺ ا

حسیـن جانـم

عمرم گذشٺ اما، کرب‌وبلا نرفتم
میل بهشٺ دارم، ڪو بال و پر ؟ندارم

این اسٺ آرزویم یڪ روز بر ضریحٺ
با گریہ سر گذارم، تا حشر برندارم

هواے دیدن شش‌گوشہ دارم ️

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها