سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

حضرت محمد(ص) جانِ عالم فرمودند

حضرت محمد(ص) جانِ عالم فرمودند
کودکان را خیلی دوست دارم
آنها خیلی خوشبختند
اطرافیان پرسیدند چرا؟؟
آقا جواب دادند به پنج دلیل

۱ گریه می کنند، چون دوست دارند همان لحظه سبک شوند
۲ قهر که می کنند، زود آشتی می کنند، چون کینه ندارند
۳ چیزی که می سازند زود خراب می کنند، چون به دنیا دلبستگی ندارند
۴ با خاک بازی می کنند، چون تکبر و غروری ندارند
۵ خوراکی ای که دارند زود می خورند و برای فردا نگه نمی دارند، چون طمع یا آرزوهای دراز ندارند‌

پ ن هر چند کوچک بودند ولی همت و غیرت مردانه داشتند

بزرگ‌مرد کوچک
شهید مصطفی کاظم‌زاده
صبحتون حسینی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها